Świadectwo nawróconego księdza


Każdy musi się nawrócić! Nawet ksiądz. Nikt nie jest święty z urzędu ani od urodzenia.


To jest nagranie księdza, który czytając Pismo Święte odkrył, że musi się nawrócić i że Kościół Katolicki przeczy Biblii...